Vi hjælper med at lave it udbud der understøtter forretningen

It-udbud med forhandling

Begrebet forhandling har en indsnævret betydning i udbudsretten. Man kan sige, at udbud med forhandling med forudgående bekendtgørelse giver mulighed for en begrænset dialog med tilbudsgiverne og for mindre tilpasninger i udbudsgrundlaget for den ordregivende myndighed.

Read more

Praktiske erfaringer med udenlandske tilbudsgivere og ESPD

I forbindelse med udbud, hvor man som ordregiver kan forvente interesse fra udenlandske virksomheder, er der en række forhold, som man som ordregiver skal tage i betragtning i sin tilrettelæggelse af processen. Et af disse forhold er ”European Single Procurement Document” (ESPD), som de fleste af os, der arbejder med udbud, i større eller mindre omfang har arbejdet med siden udbudslovens ikrafttræden sidste år.

Read more

Undgå udbudsbekendtgørelsens faldgruber

Udbudsbekendtgørelser får ikke altid den opmærksomhed de fortjener – og som er påkrævet for at kunne gennemføre en optimal og juridisk korrekt udbudsproces.

Udbudsbekendtgørelsens betydning som grundelement i udbuddet gør, og har altid gjort, at indholdet i bekendtgørelserne skal have yderst stor opmærksomhed. For at sikre den opmærksomhed, arbejder vi hos Tolstrup og Hvilsted med en række udførlige vejledninger i udfyldelse af bekendtgørelserne samt en veldefineret intern procedure for kvalitetskontrol.

Read more