Om Tolstrup & Hvilsted

Tolstrup & Hvilsteds bistand til offentlige myndigheder er funderet i mere end 30 års ledererfaring inden for indkøbs- og udbudsområdet. Vi beskæftiger os udelukkende med fagspecifikke områder, hvor vi kan bidrage med betydelig faglig og teoretisk erfaring, indsigt og viden.

Dyb faglighed og fællesskab

Indkøb og udbud er ikke en bibeskæftigelse – det er vores eneste fagområde! Det giver den specialisering, der giver vores kunder en unik rådgivning. Udbudsforretning er et komplekst fagområde, der nødvendiggør en udpræget specialisering og stor indsigt og forståelse for arbejdet i en politisk ledet organisation.

I vores verden kræver det, at arbejde med udbud, stor indsigt, et solidt erfaringsgrundlag og et team af kollegaer til vidensudveksling, sparring og inspiration. Vi tror på, at vores medarbejdere bliver dygtigere til at lave udbud i fællesskabet, og at vi udvikler os fagligt sammen med hinanden og vores kunder.

Reel værdi

Det er essentielt for os, at vores samarbejdspartnere oplever reel værdi. Det kræver tilstedeværelse, samarbejde og nærhed i forbindelse med udarbejdelse og implementering af udbudsforretningen.

Alle vores kontakter får adgang til hele den akkumulerede viden i Tolstrup & Hvilsted, når der indgås samarbejde, da det er en stærk del af vores interne kultur at sparre løbende i opgaveudførelsen.

Værdier – respekt og ordentlighed

Vi ønsker at tilgå opgaver og samarbejdspartnere med respekt og ordentlighed, sådan at vi i alle henseender fremstår som en kompetent og troværdig samarbejdspartner.

Mission

Tolstrup & Hvilsteds mission er, at bidrage til en optimal udnyttelse af offentlige midler og ressourceoptimering gennem udbud og konkurrenceudsættelser.

Vision

Tolstrup & Hvilsted vil være den offentlige sektors foretrukne rådgiver indenfor udbudsforretninger og politisk, strategisk og praktisk udvikling og optimering relateret til konkurrenceudsættelser.